Biografi


Lena_Willemark_111foto-Per_Kristiansen

LENA WILLEMARK har kommit att bli en centralgestalt inom den svenska folkmusiken och en banbrytande genreöverskridande sångerska.
Från sin uppväxt i Älvdalen bär Willemark med sig en unik musikskatt som hon tillägnat sig från sina läromästare.

Efter åren på Musikhögskolan i Stockholm har hon, på egen hand eller i samarbete med andra, ständigt vidgat sitt uttryck.
Med åren har Willemark alltmer kommit att framstå som en av Nordens mest mångsidiga artister – mycket för sin unika förmåga att forma olikheter till en odelbar helhet.

Färden och utforskandet av musiken fortsätter med oförminskad kraft, men folkmusiken är och förblir hennes vandringsstav.

Willemark har som sångerska och spelman arbetat tillsammans med en rad musiker i olika genrer, här kan nämnas bl.a. Frifot, Elise Einarsdotter, Karin Rehnqvist, Anders Jormin, Ale Möller, Marilyn Mazur, Kirsten Bråten Berg, Det Norske Kammerorkester, Kungliga Filharmonikerna och Göteborgs Symfoniker.

En annan del av sitt skapande utgör komponerandet – hon har i alla olika konstellationer under åren komponerat och arrangerat en mängd musik.

Willemark har dessutom tagit emot en rad utmärkelser, däribland fem Grammisar, varit nominerad till Nordiska rådets musikpris, är ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien samt Riksspelman. 2011 mottog hon utmärkelsen ”Litteris et Artibus” .

2017 utsågs hon till Hedersdoktor vid Högskolan i Dalarna och valdes också in som ledamot i hederskollegiet vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.